Τμήμα Ανακοινώσεις
Σεμινάριο: «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πολύ Υψηλών Κτηρίων» [05/05/2014]

Δείτε εδώ την αναλύτική ανακοίνωση


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr