Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: πρακτικό επιλογής και τοποθέτησης [18/12/2019]

Με την παρούσα γνωστοποιείται το πρακτικό επιλογής και τοποθέτησης της αρμόδιας επιτροπής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιου Πατρών, το οποίο πρέπει να επικυρωθεί από τη ΓΣ του Τμήματος. Καλούνται οι φοιτητές που επελέγησαν να εγγραφούν στo eclass στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση» ώστε να ενημερώνονται για όλα τα διαδικαστικά. Επίσης, γίνεται γνωστό ότι αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα η συμπλήρωση 10 θέσεων που έμειναν κενές.
Η επιστημονική υπεύθυνη


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr