Τμήμα Ανακοινώσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 [25/01/2016]

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 και το έντυπο στοιχείων προσληφθέντος-αναγγελίας πρόσληψης.
Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 9-2-2016 σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr