Τμήμα Ανακοινώσεις
SHORT COURSE ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ [28/04/2015]

INTERNATIONAL COURSE

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Το Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας, στο πλαίσιο του έργου «GIFT 2.0: GreeceItaly Facilities for Transport 2.0» του προγράμματος European Territorial Cooperation, GreeceItaly 2007-2013 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο διοργανώνει International Course σχετικό με το αντικείμενο του έργου.

Βασικός σκοπός του GIFT 2.0 είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη Νότιας Ιταλίας και Δυτικής Ελλάδας με συντονισμένη διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών ώστε να προσελκύσει νέες κυκλοφοριακές ροές ελαχιστοποιώντας το κόστος. Αντικείμενα του έργου είναι:

         Ενίσχυση πολυτροπικών μεταφορών και βελτίωση υπηρεσιών σε ταξιδιώτες, μεταφορείς και εταιρίες/χρήστες μέσω της πλατφόρμας Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.

         Εφαρμογή πιλοτικών δράσεων στις περιοχές του έργου.

Το International Course περιλαμβάνει δύο εβδομαδιαία short courses που θα γίνουν στα:

α) Πανεπιστήμιο Σαλέντο (Ιταλία), 8-12 Ιουνίου 2015 με θέμα την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών για την ενημέρωση και καθοδήγηση των ταξιδιωτών και την οργάνωση υπηρεσιών logistics και μεταφορών εμπορευμάτων.

β) Πανεπιστήμιο Πατρών, αρχές Ιουλίου (ημερομηνίες θα ανακοινωθούν) με θέμα τα ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transportation Systems) και την εφαρμογή τους σε πολυτροπικές μεταφορές (multimodal transport).

Η δράση απευθύνεται σε φοιτητές, διπλωματούχους μηχανικούς και στελέχη εταιρειών που έχουν ενδιαφέρον στις παραπάνω περιοχές. Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρακολουθήσουν και τα δύο short courses και να συμμετάσχουν σε όλες τις δράσεις που εμπεριέχονται σε αυτά. Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα περιλαμβάνει καθημερινές διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες καθώς και εργαστήρια προβολής και εκμάθησης πρακτικών και λογισμικού  ITS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο International Course συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη αίτηση και αποστέλλοντάς την στον κ. Ν. Μοσχονά (cinimosch@yahoo.gr) μαζί με σύντομο βιογραφικό καθώς και καταγράφοντας τον τρόπο με τον οποίον προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα από την συμμετοχή τους. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 11 Μαΐου 2015.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Ιταλία θα καλυφθούν από το πρόγραμμα. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα γίνει επιλογή των συμμετεχόντων από επιτροπή που θα ορίσει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γ. Στεφανίδης

ΚαθηγητήςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr