Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ" [26/09/2019]

Για το μάθημα "Τεχνική Μηχανική - Στατική" οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται αποκλειστικά στο αμφιθέατρο ΑΠΜ2.

Από την Γραμματεία


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr