Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για το μάθημα: «Τεχνικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο» [21/11/2014]

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 – 20:00 στο υπολογιστικό κέντρο θα γίνει αναπλήρωση του εργαστηρίου για το Τμήμα Β, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κατάληψης στις 14 / 11 / 2014.


Πάτρα 21 /11 / 2014
    Η διδάσκουσα

    Ε. Γρεβενιώτη


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr