Τμήμα Ανακοινώσεις
Σεμινάριο με θέμα: "Φράγμα Πείρου-Παραπείρου και Συνοδά Έργα" [15/05/2015]Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr