Τμήμα Ανακοινώσεις
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής  [07/06/2014]

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε  εδώ


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr