Τμήμα Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για εργαστήριο "Πιθανοθεωρία-Στατιστική" [15/04/2019]

Σας ενημερώνουμε ότι το εργαστήριο του μαθήματος "Πιθανοθεωρία - Στατιστική" την Τρίτη 16/4/2019 και την Πέμπτη 18/4/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω προβλήματος στην αίθουσα. Η αναπλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 18/4/2019 στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος ως ακολούθως:

12-14 : από Αδάμ Νικόλαος έως Καντζάρη Ναταλία
14-16 : από Καούρης Κων/νος έως Οσμάνι Γκεράλντο
16-18 : από Παϊσίου Χρήστος έως Χριστόπουλος Ανδρέας

Ο Διδάσκων

Π. Οικονόμου


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr