Η Γραμματεία του Τμήματος ευρίσκεται στον 1ο όροφο πάνω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το προσωπικό της Γραμματείας είναι:

  ΤΗΛ.: FAX.: e-mail
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2610 996500, 6501 2610 996565 civil@upatras.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Σταμίρη Άννα
2610 996504 2610 996565 stamiri@upatras.gr
Κατέλη Ελένη  2610 996502 2610 996565 elkateli@upatras.gr
Σπυροπούλου Εφη 2610 996501 2610 996565 efispir@upatras.gr

Ώρες λειτουργίας γραμματείας:

Για προπτυχιακούς φοιτητές ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ   11:00-12:30
Για μεταπτυχιακούς φοιτητές ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ   11:00-12:30

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω ημερών και ωρών.

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr