Η Γραμματεία του Τμήματος ευρίσκεται στον 1ο όροφο πάνω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το προσωπικό της Γραμματείας είναι: 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  ΤΗΛ.:  FAX.:  e-mail
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2610 996500, 6501 2610 997365 civil@upatras.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                          Σταμίρη Άννα
2610 996504 2610 997365 stamiri@upatras.gr
Κατέλη Ελένη  2610 996502 2610 997365 elkateli@upatras.gr
Σπυροπούλου Εφη 2610 996501 2610 997365 efispir@upatras.gr
Φρούντα Βασιλική 2610 996503 2610 997365 frouda@upatras.gr
  
  Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Για προπτυχιακούς φοιτητές ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ   11:00-12:30 
Για μεταπτυχιακούς φοιτητές ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ   11:00-12:30 
  
  Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω ημερών και ωρών.
  
  
  


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr