Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Στον τομέα της παρεχόμενης εκπαίδευσης χρησιμοποιείται, για την άσκηση των φοιτητών σε φροντιστηριακά και εργαστηριακά θέματα τόσο στο επίπεδο των προπτυχιακών όσο και στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών βοηθημάτων που εμπλουτίζονται συνεχώς. Επίσης χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικών εργασιών. Στον τομέα της έρευνας χρησιμοποιείται από μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Το Υπολογιστικό Κέντρο διαθέτει τοπικό δίκτυο τοπολογίας αστέρα, συνδεδεμένο με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά από πρόσφατη ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνολογίας Η/Υ και Πληροφορικής, ο εξοπλισμός του Υπολογιστικού Κέντρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Πεντε εξυπηρετητές δικτύου.
  • Πενήντα σταθμούς εργασίας PC.
  • Δύο ασπρόμαυρους εκτυπωτές τεχνολογίας laser.
  • Έναν έγχρωμο εκτυπωτή τεχνολογίας laser
  • Έναν plotter (line printer)
To Κέντρο Η/Υ ευρίσκεται στον 1ο όροφο της Α’ πτέρυγας του κτηρίου. Το προσωπικό του Κέντρου είναι: 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΤΗΛ. FAX email
Τσόκος Γεώργιος Υπάλληλος Υ/Κ 2610 996590 2610 996565 gtsokos@civil.upatras.gr
Μαλέας Δημήτριος Ε.Τ.Ε.Π 2610 996560 2610 996565 dmaleas@upatras.gr


Εγγραφή στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υ/Κ για να λαμβάνετε νέα, αλλαγές και χρήσιμες πληροφορίες.Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr