Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Αναζητήστε αναλυτικές σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών, εδώ.

      


Με το Erasmus+ παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών:

         

 

  

Ενημερωθείτε για τις διαδικασίες του Τμήματος στα πλαίσια της κινητικότητας εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές (Erasmus+ Studies - Outgoing):

       

 

  

Ενημερωθείτε για τις διαδικασίες του Τμήματος στα πλαίσια της κινητικότητας εξερχόμενων φοιτητών για πρακτική άσκηση (ErasmusPlacements):

       

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr