Τμήμα Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές

Ο Charles Steinmetz ήταν Γερμανός μηχανικός ο οποίος μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εργάσθηκε για πολλά χρόνια και είχε σημαντική συμβολή τόσο σε πρακτικά όσο και σε θεωρητικά θέματα. Μετά την συνταξιοδότησή του ο Steinmetz εκλήθη από την General Electric να εντοπίσει ένα περίπλοκο ηλεκτρο-μηχανολογικό πρόβλημα που δεν μπορούσαν να λύσουν οι ειδικοί της εταιρείας. Ο Steinmetz αφιέρωσε περίπου 1 ώρα περπατώντας τριγύρω από την μηχανή με το πρόβλημα, κοιτάζοντας και ελέγχοντάς την σε διάφορα σημεία. Τελικά έβγαλε ένα κομμάτι κιμωλίας από την τσέπη του και σημείωσε ένα Χ σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της τεράστιας μηχανής.

Όταν το προσωπικό της General Electric αποσυναρμολόγησε αυτό το τμήμα της μηχανής με έκπληξη διεπίστωσε ότι το πρόβλημα ήταν ακριβώς εκεί όπου ο Steinmetz είχε κάνει το σημάδι με την κιμωλία.
Αργότερα, η General Electric έλαβε έναν συνολικό λογαριασμό από τον Steinmetz για $10.000. Η εταιρεία διαμαρτυρήθηκε για το μεγάλο ποσό που τους χρέωσε και του ζήτησαν να υποβάλει έναν αναλυτικό λογαριασμό για να δουν πώς κατέληξε σ' αυτό. Ο Steinmetz έστειλε έναν πιο αναλυτικό λογαριασμό με 2 γραμμές :
  1. Ένα σημάδι με κιμωλία : $1
  2. Γνώση πού να βάλω το σημάδι : $9.999
Η παραπάνω ιστορία συμβολίζει τι ακριβώς είναι ένας Μηχανικός. Σαν τον Steinmetz, οι Πολιτικοί Μηχανικοί συνήθως εκλαμβάνονται από την κοινωνία ως κάτι δεδομένο.

Όμως, κάθε φορά που ένας από τους συνανθρώπους μας βρίσκεται σε ένα καλοκατασκευασμένο κτίριο, οδηγεί σε ένα δρόμο, περνά από μια γέφυρα, απολαμβάνει το τρεχούμενο νερό στο σπίτι του, ή διαθέτει τα υγρά και στερεά του απόβλητα, στην πράξη απολαμβάνει τους καρπούς της εργασίας του Πολιτικού Μηχανικού .

Και ενώ οι κοινωνία συνήθως ανταμοίβει πιο πλουσιοπάροχα τα επαγγέλματα με μεγαλύτερη προβολή, οι Πολιτικοί Μηχανικοί γνωρίζουν ότι αποτελούν τους πρωτεργάτες της υποδομής επάνω στην οποία στηρίζεται μια λειτουργούσα κοινωνία.

Όταν θα φύγετε απ' εδώ και θα ακολουθήσετε τους δρόμους της νέας σας ζωής θα πρέπει πάντοτε να θυμάστε ότι η άσκηση του επαγγέλματός σας (θα τολμούσα να πω του λειτουργήματός σας) θα πρέπει να στηρίζεται σε δύο άξονες : στο ήθος και στην βασική αρχή ότι ο Μηχανικός καλείται πάντοτε να επιλύσει πρακτικά προβλήματα της κοινωνίας.

Ελπίζω ότι τα εφόδια που θα αποκτήσετε και η εμπειρία που θα σωρεύσετε από την μελλοντική άσκηση του επαγγέλματος θα σας οδηγούν πάντοτε σε βέλτιστες λύσεις.

Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος
Καθηγητής


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr