Στόχος του διαγωνισμού είναι η προβολή των Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ) που εκπονούνται από τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και η επιβράβευση των φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος.

Ο διαγωνισμός αφορά στους φοιτητές που θα έχουν παρουσιάσει με επιτυχία την ΔΕ στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2022.

Οι αφίσες θα πρέπει να υποβληθούν από τους φοιτητές σε ψηφιακή μορφή (pdf) στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/7.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά αφίσας:

  • διαστάσεις : 70cm x 105cm (πλάτος x ύψος)
  • pixel: 5906 × 8268
  • ανάλυση: 300 dpi

 

Σημειώνεται ότι στην αφίσα θα πρέπει να εμφανίζεται το λογότυπο του Πανεπιστημίου Πατρών και να αναγράφονται

  • ο τίτλος της ΔΕ,
  • το ονοματεπώνυμο του φοιτητή,
  • το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και
  • το ακαδημαϊκό έτος.

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

Πληρότητα: Η αφίσα θα πρέπει να περιγράφει πλήρως το περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας και να επικοινωνεί τα εργαλεία, τις μεθόδους και τα συμπεράσματα της διπλωματικής χωρίς να είναι απαραίτητη η ανάγνωση της εργασίας.

Ισορροπία: Η αφίσα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ισορροπία ως προς το κείμενο, τα γραφήματα και τις μαθηματικές σχέσεις.

Συνολική οπτική παρουσίαση: Η αφίσα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια ως προς τη γραμματοσειρά και τα χρώματα. Υπερβολική χρήση χρωμάτων και συχνή εναλλαγή γραμματοσειρών θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός και αν κρίνεται απαραίτητο.

Αναγνωσιμότητα: Η αφίσα πρέπει να είναι ευανάγνωστη. Θα πρέπει να υπάρχει υψηλή αντίθεση μεταξύ του κειμένου και του φόντου. Το κείμενο να είναι καθαρό και να υπάρχει έντονη λεπτομέρεια στις εικόνες. Αποφύγετε τη χρήση μικρογραφιών κακής ποιότητας και άλλων εικόνων στην αφίσα.

Συντομία: Το περιεχόμενο της αφίσας πρέπει να είναι προσεκτικά γραμμένο. Δεν θα πρέπει να απαιτούνται περισσότερα από 5-10 λεπτά, για να διαβάσει κάποιος την αφίσα.

Ροή: Το περιεχόμενο της αφίσας πρέπει να ακολουθεί μια λογική ακολουθία έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να παρακολουθήσει το περιεχόμενο της αφίσας με ευκολία.

Ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται: Το επιστημονικό περιεχόμενο της αφίσας πρέπει να είναι ακριβές  και περιεκτικό.

Γραμματική / Ορθογραφία: Η αφίσα πρέπει να είναι χωρίς ορθογραφικά και γραμματικά λάθη. Τα επιστημονικά ονόματα και οι μαθηματικές ενότητες πρέπει να παρουσιάζονται σωστά.

 

Στους νικητές απονέμεται από το Τμήμα βραβείο και γίνεται μνεία των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις ανακοινώσεις του ιστοτόπου του Τμήματος.

 

Όλες οι αφίσες θα τυπωθούν από το Τμήμα και θα αποτελέσουν τμήμα έκθεσης που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος.. Επιπρόσθετα, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.