EXTERNAL INSTRUCTORS

Askouni, Paraskevi
Askouni, ParaskeviInstructor under action for Young Scientists
Bekri, Elena
Bekri, ElenaInstructor under action for Young Scientists
Biskinis, Dionisis
Biskinis, DionisisAcademic Fellow under N. 4013
Depountis, Nikolaos
Depountis, NikolaosAssistant Professor, Department of Geology
Gioldasis Christos
Gioldasis ChristosInstructor under action for Young Scientists
Karatzas, Stelios
Karatzas, SteliosInstructor under PD407
Koukouvelas, Ioannis
Koukouvelas, IoannisProfessor, Department of Geology
Kouzoudis, Dimitris
Kouzoudis, DimitrisAssociate Professor, Department of Chemical Engineering
Papoulis, Dimitris
Papoulis, DimitrisProfessor, Department of Geology
Rizomilioti, Vasiliki
Rizomilioti, VasilikiEnglish teacher
Stathopoulos, Kiriakos
Stathopoulos, KiriakosAcademic Fellow under N. 4013
Thomas, Konstantinos
Thomas, KonstantinosInstructor under action for Young Scientists
Tsirigoti, Dimitra
Tsirigoti, DimitraInstructor under action for Young Scientists
Tsoka, Stella
Tsoka, StellaInstructor under action for Young Scientists