Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, να συμπληρώσουν και να στείλουν email με τίτλο «Αίτηση Ορκωμοσίας» και επισυναπτόμενη τη συμπληρωμένη σε word αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (annakatr@upatras.gr) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά* (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων του Παν. Πατρών (https://alumni.upatras.gr/), υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος), από 21.02.2023 έως 28.02.2023 το αργότερο.

Από τη Γραμματεία

Προσοχή!!!
Η Αίτηση Ορκωμοσίας δεν γίνεται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η ανανέωση εξαμήνου.