ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Γ – Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

Εξάμηνο Μάθημα Κωδικός Τύπος ECTS
Χειμερινό ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ GPOL_R_16101 Υποχρεωτικό 7,5
ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ GPOL_R_16102 Επιλογής 7,5
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ GPOL_C_16011 Επιλογής 7,5
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ GPOL_C_16012 Επιλογής 7,5
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ GPOL_C_16013 Επιλογής 7,5
ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GPOL_R_16103 Επιλογής 7,5
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ GPOL_A_16113 Επιλογής 7,5
Εαρινό ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ GPOL_C_16014 Επιλογής 7,5
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΟΝΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ GPOL_C_16015 Επιλογής 7,5
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPOL_C_16016 Επιλογής 7,5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨHΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ GPOL_C_16019 Επιλογής 7,5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ GPOL_D_26422 Επιλογής 7,5
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ GPOL_R_16104 Επιλογής 7,5
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ GPOL_R_16100 Επιλογής 15