ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί ο σχεδιασμός μεμονωμένων κατασκευών (κτήρια, γέφυρες, φράγματα, γεωτεχνικές κατασκευές), συστημάτων (, συγκοινωνιακές υποδομές,υδραυλικά έργα, έργα προστασίας περιβάλλοντος κ.ά.) και υπερ-συστημάτων (π.χ. πόλεις), τα οποία, χάρη στις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνουν, χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και ευφυή λειτουργία.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικεύσεις: