Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα είναι «Τεχνική Μηχανική και Επιστήμη των Υλικών και Ανάλυση και Σύνθεση των Κατασκευών».

Ειδικότερα, οι περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα είναι:

 • Αντισεισμική μηχανική
 • Πειραματική μελέτη συμπεριφοράς κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (www.strulab.civil.upatras.gr)
 • Σχεδιασμός κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (www.strulab.civil.upatras)
 • Ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (www.strulab.civil.upatras)
 • Σχεδιασμός αντισεισμικών μεταλλικών κατασκευών υψηλής επιτελεστικότητας (www.steel.civil.upatras.gr)
 • Σχεδιασμός μεταλλικών συνδέσεων έναντι ακραίων δράσεων (www.steel.civil.upatras.gr)
 • Σύμμικτες γέφυρες χάλυβα-σκυροδέματος (σχεδιασμός για αποσυναρμολόγηση, προένταση) (www.steel.civil.upatras.gr)
 • Προηγμένα δομικά υλικά, με έμφαση στην εφαρμογή τους στο πεδίο των ενισχύσεων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο, και χάλυβα (http://sml.civil.upatras.gr/)
 • Σύνθετα υλικά ανόργανης βάσης (π.χ. κονιάματα οπλισμένα με ινοπλέγματα) ή πολυμερικής (ινοπλισμένα πολυμερή). (http://sml.civil.upatras.gr/)
 • Σύμμικτες κατασκευές χάλυβα-σκυροδέματος, ελαφροβαρή υλικά και δομικά στοιχεία, παρακολούθηση της δομικής υγείας υλικών και κατασκευών (http://sml.civil.upatras.gr/)
 • Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία: Ενισχύσεις υφισταμένων και σχεδιασμός νέων αντισεισμικών κατασκευών
 • Ουράνια Μηχανική (https://www.civil.upatras.gr/index.php/perdiou-aggeliki/
 • Τροχιακή Μηχανική (https://www.civil.upatras.gr/index.php/perdiou-aggeliki/)
 • Δυναμικά Συστήματα (http://www.des.upatras.gr/amm/Papadakis/web%20page/PersonalPage.html)
 • Στατική και Δυναμική Αλληλεπίδραση Δομικών Κατασκευών (https://www.civil.upatras.gr/index.php/favvata-maria)

Στον Α’ Τομέα είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια:

Διευθυντής

Karavasilis, Theodoros
Karavasilis, Theodoros Associate Professor

ΜΕΛΗ

Bousias, Stathis
Bousias, Stathis Professor
Karantoni, Fillitsa
Karantoni, Fillitsa Associate Professor
Marathias, Petros
Marathias, Petros Lecturer
Papageorgiou, Apostolos
Papageorgiou, Apostolos Professor
Papadakis, Konstantinos
Papadakis, Konstantinos Professor
Papanicolaou, Catherine
Papanicolaou, Catherine Associate Professor
Perdiou, Angela
Perdiou, AngelaAssistant Professor
Sfakianakis, Manolis
Sfakianakis, Manolis Assistant Professor
Triantafillou, Thanasis
Triantafillou, Thanasis Professor
Favvata, Maria
Favvata, Maria Assistant Professor