ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γραμματεία του Τμήματος ευρίσκεται στον 1ο όροφο πάνω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το προσωπικό της Γραμματείας είναι:

ΤΗΛ.: e-mail
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2610 996500-01, 6565 civil@upatras.gr
Σταμίρη Άννα (Γραμματέας) 2610 996504 astamiri@upatras.gr
Κατέλη Ελένη 2610 996502 elkateli@upatras.gr
Σπυροπούλου Εφη 2610 996501 efispir@upatras.gr
Παναγιωτοπούλου Μάρθα 2610 996565 marthapan@upatras.gr