2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΗΓ

ECTS
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ CIV_2110Α 6
Πιθανοθεωρία – Στατιστική CIV_2120Α 6
Εισαγωγή στη Μηχανική των Υλικών CIV_3217 6
Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς CIV_2138Α 6
Οικοδομική CIV_3710Α 6