5ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS
Ανάλυση Γραμμικών Φορέων με Μητρώα CIV_6221Α 6
Σχεδιασμός Μεταλλικών Στοιχείων CIV_6235Α 6
Εδαφομηχανική Ι CIV_5310Α 6
Υδραυλική CIV_5415Α 6
Καθαρισμός Νερού CIV_5505Α 6