Σύμβουλοι Καθηγητές

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του Σύμβουλου Καθηγητή ώστε να ενημερώνονται οι φοιτητές με εποικοδομητικό τρόπο για όλα τα θέματα που αφορούν τις σπουδές τους στο Τμήμα καθώς και για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματικών προοπτικών.
Δείτε εδώ τους καταλόγους Συμβούλων Καθηγητών για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα τα τέσσερα τελευταία έτη.