3ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ CIV_3115Α 4
Αριθμητικές Μέθοδοι CIV_3127Α 4
Μηχανική των Υλικών CIV_4218 6
Δομικά Υλικά CIV_4219 6
Εισαγωγή στη Γεωδαισία CIV_3803 6
Φυσική των Κτηρίων CIV_4711Α 4