ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10ου Εξαμήνου

1η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ     ECTS  
   
Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος* CIV_8232Α       5  
Σύμμικτες Κατασκευές CIV_9269Α       5  
Σχεδιασμός και Επισκευές Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία CIV_8268Α       5  
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές CIV_9255Α       5  
Ξύλινες Κατασκευές CIV_0272Α       5  
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων CIV_0276Α       5  

* Μάθημα επιλογής μόνο για τις άλλες κατευθύνσεις