ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10ου Εξαμήνου

1η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ ECTS
Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος* CIV_8232Α 5
Σύμμικτες Κατασκευές CIV_9269Α 5
Σχεδιασμός και Επισκευές Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία CIV_8268Α 5
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές CIV_9255Α 5
Αρχές Βιώσιμης Δόμησης CIV_0275Α 5
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων CIV_0276Α 5
Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Διαχείριση Κατασκευαστικών Πληροφοριών (ΒΙΜ) CIV_0274Α 5

* Μάθημα επιλογής μόνο για τις άλλες κατευθύνσεις