ΜΑΘΗΜΑΤΑ 9ου Εξαμήνου

1η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ ECTS
Ανώτερη Μηχανική των Υλικών CIV_8270Α 5
Σχεδιασμός Γεφυρών Σκυροδέματος CIV_9260Α 5
Ενισχύσεις – Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος CIV_9263Α 5
Υλικά και Σχεδιασμός Προκατασκευασμένων Στοιχείων CIV_0273Α 5
Θεωρία Πλακών και Κελυφών CIV_0268Α 5