Πρωτοετείς Φοιτητές

Πρωτοετείς Φοιτητές
Aγαπητές/οί φοιτήτριες/τες,

Δείτε εδώ το “καλωσόρισμα” αλλά και τις οδηγίες/συμβουλές του Προέδρου του Τμήματος, εκ μέρους όλων των μελών του.

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τον ενημερωμένο Οδικό Χάρτη Νεοεισαχθέντων Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: www.upatras.gr/el/roadmap. Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους νέους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επίσης, δείτε εδώ τους καταλόγους Συμβούλων Καθηγητών του Τμήματος στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι Πρωτοετείς Φοιτητές.