9ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΗΓ

ECTS
Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης* 5
Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης* 5
Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης* 5
Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης* 5
Πρακτική Άσκηση** CIV_1000 (4)
Διπλωματική Ι (3 μαθ. των 5 ΔΜ) CIV_9811A 10

*    Μάθημα είτε της ΚΕ (ΚΕ1.ΕΠΙ, ΚΕ2.ΕΠΙ, ΚΕ3.ΕΠΙ ή ΚΕ4.ΕΠΙ) του φοιτητή είτε Μάθημα από άλλη ΚΕ (ΚΕ1.ΕΑΚ, ΚΕ2.ΕΑΚ, ΚΕ3.ΕΑΚ ή ΚΕ4.ΕΑΚ).

**  Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική.

Στο σύνολο των έξι (6) μαθημάτων «Επιλογής» του 9ου και 10ου Εξαμήνου κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) Μαθήματα της ΚΕ του (ΚΕ1.ΕΠΙ, ΚΕ2.ΕΠΙ, ΚΕ3.ΕΠΙ ή ΚΕ4.ΕΠΙ).