ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Β – Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές

Εξάμηνο Μάθημα Κωδικός Τύπος ECTS
Χειμερινό ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ GPOL_R_16101 Υποχρεωτικό 7,5
ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ GPOL_R_16102 Επιλογής 7,5
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ GPOL_B_16011 Επιλογής 7,5
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ GPOL_B_16012 Επιλογής 7,5
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ GPOL_B_16013 Επιλογής 7,5
ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GPOL_R_16103 Επιλογής 7,5
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ GPOL_A_16113 Επιλογής 7,5
Εαρινό ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ GPOL_B_16015 Επιλογής 7,5
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ GPOL_B_16016 Επιλογής 7,5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GPOL_B_16017 Επιλογής 7,5
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GPOL_C_16302 Επιλογής 7,5
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPOL_C_16016 Επιλογής 7,5
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ GPOL_R_16104 Επιλογής 7,5
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ GPOL_R_16100 Επιλογής 15