ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Α – Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Εργα Υψηλής Επιτελεστικότητας

Εξάμηνο Μάθημα Κωδικός Τύπος ECTS
Χειμερινό ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ GPOL_R_16101 Υποχρεωτικό 7,5
ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ GPOL_R_16102 Επιλογής 7,5
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ GPOL_A_16011 Επιλογής 7,5
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ GPOL_A_16104 Επιλογής 7,5
ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ GPOL_A_16116 Επιλογής 7,5
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ GPOL_A_16113 Επιλογής 7,5
Εαρινό ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ GPOL_A_16012 Επιλογής 7,5
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ GPOL_A_16013 Επιλογής 7,5
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΔΡΑΣΗ ΠΥΡΟΣ GPOL_A_16014 Επιλογής 7,5
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ GPOL_A_16015 Επιλογής 7,5
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ GPOL_A_16016 Επιλογής 7,5
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ GPOL_A_16017 Επιλογής 7,5
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ GPOL_R_16104 Επιλογής 7,5
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ GPOL_R_16100 Επιλογής 15