ΜΑΘΗΜΑΤΑ 9ου Εξαμήνου

2η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ ECTS
Γεωλογία Τεχνικών Έργων και Βραχομηχανική CIV_8357A 5
Γεωδαιτικές Εφαρμογές CIV_9810Α 5
Ανώτερη Μηχανική των Υλικών CIV_8270Α 5
Υδραυλικά και Αντιπλημμυρικά Έργα CIV_7430Α 5
Παράκτια Υδραυλική CIV_9485A 5