ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10ου Εξαμήνου

3η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ ECTS
   
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων* CIV_9560Α 5
Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων CIV_8455Α 5
Υπολογιστική Υδραυλική CIV_8460A 5
Υδραυλικά Συστήματα Ανανεώσιμης Ενέργειας CIV_8461Α 5
Υπόγεια Ύδατα CIV_9470A 5

* Μάθημα επιλογής μόνο για τις άλλες κατευθύνσεις