6ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΗΓ

ECTS
Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος CIV_6230Α 6
Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών CIV_7236 5
Εδαφομηχανική ΙΙ CIV_6315 5
Υδρολογία CIV_6420 5
Επεξεργασία Λυμάτων CIV_6510Α 6
Ξένη Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία 3