Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα είναι «Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Σχεδιασμός Συγκοινωνιών και Συγκοινωνιακά Έργα. Σχεδιασμός του Χώρου. Οικοδομική Τεχνολογία. Προγραμματισμός, Οργάνωση και Οικονομική Τεχνικών Έργων».

Ειδικότερα, οι περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα είναι:

  • Αειφόρος διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων
  • Προστασία και αποκατάσταση υδάτινων οικοσυστημάτων
  • Διάχυση και διασπορά ρύπων σε ύδατα και στην ατμόσφαιρα
  • Αειφόρος σχεδιασμός του χώρου
  • Ψηφιακά εργαλεία στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαχείριση τεχνικών έργων και υποδομών στον κύκλο ζωής τους
  • Εφαρμογές νέων υλικών και τεχνολογιών σε έργα οδοποιίας
  • Διαχείριση της κυκλοφορίας, οδική ασφάλεια, αυτόνομο όχημα
  • Σχεδιασμός και λειτουργία Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
  • Μικροκινητικότα και ήπια μετακίνηση (πεζοί, ποδήλατα, πατίνια)
  • Aνάπτυξη και χρήση μεθόδων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων
  • Πράσινοι χώροι διαβίωσης & ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων — ΕΡΓΑ: GreenBuilding & SEACAP 4 SDG
  • Συνδεδεμένα και αυτόνομα ευφυή συστήματα μεταφορών — ΕΡΓΑ: CROCODILE2 & C-ROADS
  • Ευφυή συστήματα εμπορευματικών μεταφορών — ΕΡΓΑ: FRESH WAYS
  • Αειφόρα συστήματα μετακίνησης — ΕΡΓΑ: Green Inter-e-Mobility
  • Οικοσυστήματα Κυκλικής Οικονομίας — ΕΡΓΑ: DECOST & AZA4ICE

& AZA4ICE

 • Βιομηχανικά οικοσυστήματα στον Τουρισμό – ΕΡΓΑ: IKAT TOURISM

Στον Γ’ Τομέα είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια:

Διευθυντής

Ζαχαρίας Ιερόθεος
Ζαχαρίας Ιερόθεος Καθηγητής

ΜΕΛΗ

Ηλιοπούλου Χριστίνα
Ηλιοπούλου ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια
Μαναριώτης Ιωάννης
Μαναριώτης ΙωάννηςΚαθηγητής
Ντάικου Ιωάννα
Ντάικου ΙωάνναΕπίκουρη καθηγήτρια
Οικονόμου Πολυχρόνης
Οικονόμου ΠολυχρόνηςΑναπληρωτής Καθηγητής
Χασιακός Αθανάσιος
Χασιακός ΑθανάσιοςΚαθηγητής
Χριστοφόρου Ζωή
Χριστοφόρου ΖωήΑναπληρώτρια καθηγήτρια