ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8ου Εξαμήνου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

Επιλέγεται υποχρεωτικά ένα μάθημα Επιλογής 3ης ΚΕ από τον παρακάτω κατάλογο.

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ ECTS
Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων CIV_8455Α 5
Υδραυλικά Συστήματα Ανανεώσιμης Ενέργειας CIV_8461Α 5
Υπολογιστική Υδραυλική CIV_8460A 5
Υπόγεια Ύδατα CIV_9470A 5
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων CIV_0560 5