ΜΑΘΗΜΑΤΑ 9ου Εξαμήνου

3η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS
Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής CIV_9480A 5
Υδραυλικά και Αντιπλημμυρικά Έργα CIV_7430Α 5
Παράκτια Υδραυλική CIV_9485A 5
Διάθεση Υγρών Αποβλήτων CIV_9570Α 5
Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων CIV_9576Α 5
Ρύπανση Εσωτερικών και Παράκτιων Υδάτων CIV_8558A 5
Περιβαλλοντικές Μετρήσεις CIV_9562Α 5