1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΗΓ1

ECTS
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά I CIV_1105 6
Φυσική CIV_1131 5
Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ CIV_2221 5
Τεχνική Μηχανική – Στατική CIV_1215 6
Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο CIV_1709 5
Ξένη Γλώσσα 3