Φόρτωση Εκδηλώσεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών απονέμει το βραβείο καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών” για το ακαδ. έτος 2020-21 στη φοιτήτρια Τσαμπίκα Ανθούλας. Το βραβείο (τιμητικός τίτλος και χρηματικό ποσό) απονεμήθηκε στην κ. Τ. Ανθούλας κατά τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 22/12/2021. Η κ. Ανθούλας εξεπόνησε Διπλωματική Εργασία με τίτλο “Πειραματική Διερεύνηση της Εκτός Επιπέδου Συμπεριφοράς Τοιχοπληρωμένων Πλαισίων Οπλισμένου Σκυροδέματος Ενισχυμένων με Ινοπλέγματα και Θερμομόνωση” υπό την επίβλεψη του Καθηγ. κ. Θαν. Τριανταφύλλου.

Τίτλος

Go to Top