1. Εισαγωγή στην εφαρμογή τεχνητής ευφυΐας στις μεταφορές.
  2. Ευφυή συστήματα μετρήσεως/συλλογής δεδομένων συστημάτων μεταφορών.
  3. Συστήματα τηλεματικής στις μεταφορές.
  4. Αυτόνομα οχήματα.
  5. Νέες ευφυείς υπηρεσίες κινητικότητας.
  6. Ευφυή συστήματα στις αερομεταφορές, στις σιδηροδρομικές μεταφορές.