Στοιχεία Άλγεβρας των Διανυσμάτων [Συστήματα αναφοράς – Καρτεσιανό σύστημα αναφοράς. Πρόσθεση & αφαίρεση διανυσμάτων. Γινόμενα διανυσμάτων: εσωτερικό ή βαθμωτό γινόμενο, εξωτερικό ή διανυσματικό γινόμενο]

  • Ορισμός διανύσματος δυνάμεως & ροπής [ροπή ως προς σημείο και ροπή ως προς άξονα, ζεύγος δυνάμεων.]
  • Βασικές Αρχές Στατικής
  • Συστήματα στατικώς ισοδυνάμων δυνάμεων. Αναγωγή συστήματος δυνάμεων.
  • Συστήματα κατανεμημένων δυνάμεων. Κέντρο μάζης. Κεντροειδές. Θεωρήματα του Πάππου.
  • Συνθήκες ισορροπίας απαραμόρφωτου στερεού σώματος.
  • Ανάλυση στατικώς ορισμένων δικτυωμάτων, δοκών και πλαισίων (συμπεριλαμβανομένων τριαρθρωτών φορέων και δοκών Gerber).
  • Υπολογισμός και σχεδίαση διαγραμμάτων ροπής κάμψεως, τέμνουσας δύναμης και αξονικής δύναμης.

Εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος:

•           Εύκαμπτοι φορείς – Καλώδια.