Όσοι επί διπλώματι φοιτητές έχουν υποβάλει γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για να συμμετάσχουν στην εξεταστική Ιουνίου 2021 για μαθήματα ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ενώ οφείλουν 8 μαθήματα ή λιγότερα), θα πρέπει να δηλώσουν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία μέχρι και 7 Μαϊου 2021 μόνο τα μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν.

Όσοι δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση για τα μαθήματα αυτά δεν θα μπορούν να εξετασθούν κατά την εξεταστική Ιουνίου 2021. Η γραπτή αίτηση ΔΕΝ κατοχυρώνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική.

Επίσης, φέτος λόγω της πανδημίας, η δήλωση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία σημαίνει και πρόθεση για σίγουρη συμμετοχή στην εξέταση. Δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες απουσίες.

Από την Γραμματεία