Ιστορία

To Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 399 της 28ης Ιουνίου 1972 και άρχισε να λειτουργεί στο πλαίσιο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 1972-1973. Στο πλαίσιο του νόμου 1268/82, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργεί διοικητικά ως ανεξάρτητη μονάδα από το 1983. Από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών περίπου 5.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια στους 1.200 περίπου.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στεγάζεται σε εγκαταστάσεις με μεικτό εμβαδό άνω των 16.000 m2 όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο, αίθουσα σχεδιαστηρίων, αίθουσες σεμιναρίων, βιβλιοθήκη, υπολογιστικό κέντρο, γραφεία προσωπικού, χώροι διοίκησης, και εργαστηριακοί χώροι συνολικού εμβαδού περίπου 5.000 m2. Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 22 Καθηγητές και Λέκτορες, 14 Ομότιμους Καθηγητές, 5 μέλη ΕΤΕΠ, 2 μέλη ΕΔΙΠ και 6 Διοικητικούς Υπαλλήλους.

Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργούν τρεις Τομείς, οκτώ Εργαστήρια, ο Σεισμικός Προσομοιωτής και δύο Υπολογιστικά Κέντρα. Τόσο το προσωπικό όσο και οι διάφορες λειτουργίες του Τμήματος, με εξαίρεση το Σεισμικό Προσομοιωτή και τα Υπολογιστικά Κέντρα, είναι ενταγμένα στους Τομείς.

Χαιρετισμός Προέδρου

Η επιτυχής υλοποίηση των έργων Πολιτικού Μηχανικού, από την εκπόνηση της προμελέτης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, βασίζεται:

 • Στη γνώση και εμπειρία των μελών της ομάδας υλοποίησης
 • Στο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας υλοποίησης
 • Στη μεθοδική και προσεκτική εκτέλεση των εργασιών σε κάθε στάδιο του έργου

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προσπαθεί να εφαρμόζει τις ανωτέρω αρχές κατά την διαδικασία εκπαίδευσης των μελλοντικών Πολιτικών Μηχανικών. Φοιτητές, διοικητικό, τεχνικό και διδακτικό προσωπικό θεωρούμε ότι αποτελούμε μια ομάδα με στόχο την επιτυχή κατάκτηση της γνώσης μέσα σε πνεύμα αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συνεννόησης.

Το επιτελούμενο επιστημονικό και ερευνητικό έργο στο Τμήμα, παρά τις δυσκολίες των καιρών, είναι υψηλής ποιότητας και με διεθνή αναγνώριση. Σταθερό θεμέλιο αυτής της αναγνώρισης αποτελούν οι Καθηγητές, οι Λέκτορες, οι Ερευνητές, οι διπλωματούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων του Τμήματος.

Κλείνοντας, παραθέτω τη δήλωση αποστολής του Τμήματος, η οποία καθορίσθηκε με απόφαση της υπ’ αρ. 4/23-11-2011 Συνέλευσης:

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως βασική του αποστολή τη βέλτιστη εκπαίδευση των φοιτητών και την προετοιμασία τους για συνεχή απόκτηση γνώσεων, υπηρεσία στην κοινωνία και ανάληψη θέσεων ευθύνης. Επιδιώκει την αριστεία για τη δημιουργία, συγκέντρωση, διατήρηση και διάδοση της γνώσης στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.

Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου
Καθηγητής

Δομή – Οργάνωση

Πρόεδρος: Καθηγητής Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Αναπληρωτής Προέδρου: Καθηγητής Αθανάσιος Α. Δήμας
Δ/ντής του Τομέα Κατασκευών: Αναπληρώτής Καθηγητής Θεόδωρος Καραβασίλης
Δ/ντής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής
και Υδραυλικής Μηχανικής:
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Λαγγούσης
Δ/ντής του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος
και Συγκοινωνιών:
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Χασιακός
Συνέλευση
Καθηγητές & Λέκτορες του Τμήματος (22 εκλεγμένα μέλη)
Εκπρόσωποι Φοιτητών (3 μέλη)
Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών (1 μέλος)
Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ (1 μέλος)
Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ (1 μέλος)

Η Γραμματεία του Τμήματος ευρίσκεται στον 1ο όροφο πάνω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το προσωπικό της Γραμματείας είναι:

ΤΗΛ.: e-mail
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2610 996500-01, 6565 civil@upatras.gr
Σταμίρη Άννα (Γραμματέας) 2610 996504 astamiri@upatras.gr
Κατέλη Ελένη 2610 996502 elkateli@upatras.gr
Σπυροπούλου Εφη 2610 996501 efispir@upatras.gr
Φρούντα Βασιλική 2610 996503 frouda@upatras.gr
Παναγιωτοπούλου Μάρθα 2610 996565 marthapan@upatras.gr
Ώρες λειτουργίας γραμματείας
Για προπτυχιακούς φοιτητές ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 11:00-12:30
Για μεταπτυχιακούς φοιτητές ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 11:00-12:30

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω ημερών και ωρών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

 • Α. Δήμας (Πρόεδρος)
 • Α. Λαγγούσης,
 • Ι. Μαναριώτης,
 • Αικ. Παπανικολάου, Α. Χασιακός

Επιτροπή Ιστοτόπου και Προβολής του Τμήματος

 • Α. Δήμας (Συντονιστής)
 • Θ. Καραβασίλης
 • Δ. Μαλέας
 • Σ. Μπούσιας
 • Ε. Πετροπούλου

Επιτροπή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

 • Ζ. Χριστοφόρου (Συντονίστρια)
 • Α. Λαγγούσης
 • Μ. Φαββατά

Επιτροπή Ασφάλειας, Υγιεινής και Υποδομών Κτιρίου

 • Π. Πελέκης (Συντονιστής)
 • Α. Περδίου
 • Ι. Δήμου
 • Π. Τριανταφυλλίδης

Επιτροπή Υπολογιστικών Κέντρων

 • Α. Χασιακός (Συντονιστής Υ/Κ Τμήματος)
 • Κ. Παπαδάκης (Συντονιστής Υ/Κ ΕΜΣ)
 • Μ. Σφακιανάκης
 • Δ. Μαλέας

Επιτροπή Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

 • Μ. Σφακιανάκης (Συντονιστής)
 • Δ. Μαλέας
 • Α. Σταμίρη
 • Γ. Τσόκος

Επιτροπή Εθελοντισμού

 • Π. Οικονόμου (Συντονιστής)
 • Τ. Καραντώνη
 • Μ. Φαββατά
 • τρεις εκπρόσωποι των φοιτητών

Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Στον τομέα της παρεχόμενης εκπαίδευσης χρησιμοποιείται, για την άσκηση των φοιτητών σε φροντιστηριακά και εργαστηριακά θέματα τόσο στο επίπεδο των προπτυχιακών όσο και στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών βοηθημάτων που εμπλουτίζονται συνεχώς. Επίσης χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικών εργασιών. Στον τομέα της έρευνας χρησιμοποιείται από μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Το Υπολογιστικό Κέντρο διαθέτει τοπικό δίκτυο συνδεδεμένο με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά από πρόσφατη ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνολογίας Η/Υ και Πληροφορικής, ο εξοπλισμός του Υπολογιστικού Κέντρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Πεντε εξυπηρετητές δικτύου.
 • Σαράντα πέντε σταθμούς εργασίας PC.
 • Δύο ασπρόμαυρους εκτυπωτές τεχνολογίας laser.
 • Έναν έγχρωμο εκτυπωτή τεχνολογίας laser
 • Έναν plotter

To Κέντρο Η/Υ ευρίσκεται στον 1ο όροφο της Α’ πτέρυγας του κτηρίου. Το προσωπικό του Κέντρου είναι:

Τσόκος Γεώργιος Υπάλληλος Υ/Κ 2610 996590 gtsokos@civil.upatras.gr
Μαλέας Δημήτριος Ε.Τ.Ε.Π 2610 996560 dmaleas@upatras.gr

Στο τμήμα ανήκει και το Υ/Κ του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Στατιστικής με επιβλέπων τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδάκη.

Το Υ/Κ βρίσκεται στα Αμφιθέατρα Πολυτεχνικής σχολής (Ισόγειο) και στον εξοπλισμό του περιλαμβάνει 40 Η/Υ , 2 servers, 3 εκτυπωτές, 1 προβολικό καθώς και διαδραστικό πίνακα.