Ιστορία

To Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 399 της 28ης Ιουνίου 1972 και άρχισε να λειτουργεί στο πλαίσιο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 1972-1973. Στο πλαίσιο του νόμου 1268/82, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργεί διοικητικά ως ανεξάρτητη μονάδα από το 1983. Από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών περίπου 5.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια στους 1.200 περίπου.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στεγάζεται σε εγκαταστάσεις με μεικτό εμβαδό άνω των 16.000 m2 όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο, αίθουσα σχεδιαστηρίων, αίθουσες σεμιναρίων, βιβλιοθήκη, υπολογιστικό κέντρο, γραφεία προσωπικού, χώροι διοίκησης, και εργαστηριακοί χώροι συνολικού εμβαδού περίπου 5.000 m2. Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 22 Καθηγητές και Λέκτορες, 14 Ομότιμους Καθηγητές, 5 μέλη ΕΤΕΠ, 2 μέλη ΕΔΙΠ και 6 Διοικητικούς Υπαλλήλους.

Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργούν τρεις Τομείς, οκτώ Εργαστήρια, ο Σεισμικός Προσομοιωτής και δύο Υπολογιστικά Κέντρα. Τόσο το προσωπικό όσο και οι διάφορες λειτουργίες του Τμήματος, με εξαίρεση το Σεισμικό Προσομοιωτή και τα Υπολογιστικά Κέντρα, είναι ενταγμένα στους Τομείς.

Χαιρετισμός Προέδρου

Η επιτυχής υλοποίηση των έργων Πολιτικού Μηχανικού, από την εκπόνηση της προμελέτης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, βασίζεται:

 • Στη γνώση και εμπειρία των μελών της ομάδας υλοποίησης
 • Στο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας υλοποίησης
 • Στη μεθοδική και προσεκτική εκτέλεση των εργασιών σε κάθε στάδιο του έργου

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προσπαθεί να εφαρμόζει τις ανωτέρω αρχές κατά την διαδικασία εκπαίδευσης των μελλοντικών Πολιτικών Μηχανικών. Φοιτητές, διοικητικό, τεχνικό και διδακτικό προσωπικό θεωρούμε ότι αποτελούμε μια ομάδα με στόχο την επιτυχή κατάκτηση της γνώσης μέσα σε πνεύμα αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συνεννόησης.

Το επιτελούμενο επιστημονικό και ερευνητικό έργο στο Τμήμα, παρά τις δυσκολίες των καιρών, είναι υψηλής ποιότητας και με διεθνή αναγνώριση. Σταθερό θεμέλιο αυτής της αναγνώρισης αποτελούν οι καθηγητές, οι ερευνητές, οι διπλωματούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων του Τμήματος.

Κλείνοντας, παραθέτω τη δήλωση αποστολής του Τμήματος: Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως βασική του αποστολή τη βέλτιστη εκπαίδευση των φοιτητών και την προετοιμασία τους για συνεχή απόκτηση γνώσεων, υπηρεσία στην κοινωνία και ανάληψη θέσεων ευθύνης. Επιδιώκει την αριστεία για τη δημιουργία, συγκέντρωση, διατήρηση και διάδοση της γνώσης στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.

Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου
Καθηγητής

Δομή – Οργάνωση

Πρόεδρος: Καθηγητής Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Αναπληρωτής Προέδρου: Καθηγητής Αθανάσιος Α. Δήμας
Δ/ντρια του Τομέα Κατασκευών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπανικολάου Αικατερίνη
Δ/ντής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής
και Υδραυλικής Μηχανικής:
Επίκουρος Καθηγητής Πελέκης Παναγιώτης
Δ/ντής του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος
και Συγκοινωνιών:
Καθηγητής Ζαχαρίας Ιερόθεος
Συνέλευση
Καθηγητές & Λέκτορες του Τμήματος (22 εκλεγμένα μέλη)
Εκπρόσωποι Φοιτητών (3 μέλη)
Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών (1 μέλος)
Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ (1 μέλος)
Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ (1 μέλος)

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

 • Α. Δήμας (Πρόεδρος)
 • Ι. Ζαχαρίας
 • Αικ. Παπανικολάου
 • Π. Πελέκης

Επιτροπή Ιστοτόπου και Προβολής του Τμήματος

 • Α. Δήμας (Συντονιστής)
 • Δ. Μαλέας
 • Σ. Μπούσιας
 • Χ. Παππάς
 • Ε. Πετροπούλου

Επιτροπή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

 • Ζ. Χριστοφόρου (Συντονίστρια)
 • Σ. Κοντοέ
 • Χ. Παππάς
 • Σ. Τσόκα

Επιτροπή Ασφάλειας, Υγιεινής και Υποδομών Κτιρίου

 • Π. Πελέκης (Συντονιστής)
 • Α. Περδίου
 • Ι. Δήμου
 • Π. Τριανταφυλλίδης
 • Β. Χριστόπουλος

Επιτροπή Υπολογιστικών Κέντρων, Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

 • Π. Οικονόμου (Συντονιστής Υ/Κ Τμήματος)
 • Κ. Παπαδάκης (Συντονιστής Υ/Κ ΕΜΣ)
 • Δ. Μαλέας
 • Χ.Παππάς
 • Ε. Σπυροπούλου

Επιτροπή Ελέγχου της Καθαριότητας του Κτιρίου

 • Α. Περδίου (Συντονίστρια)
 • Μ. Δημητριάδη
 • Ι. Δήμου

Επιτροπή Εθελοντισμού και Διαγωνισμού Αφίσας Διπλωματικών Εργασιών

 • Π. Οικονόμου (Συντονιστής)
 • Σ. Κοντοέ
 • Αικ. Παπανικολάου
 • τρεις εκπρόσωποι των φοιτητών

Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Στον τομέα της παρεχόμενης εκπαίδευσης χρησιμοποιείται, για την άσκηση των φοιτητών σε φροντιστηριακά και εργαστηριακά θέματα τόσο στο επίπεδο των προπτυχιακών όσο και στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών βοηθημάτων που εμπλουτίζονται συνεχώς. Επίσης χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικών εργασιών. Στον τομέα της έρευνας χρησιμοποιείται από μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Το Υπολογιστικό Κέντρο διαθέτει τοπικό δίκτυο συνδεδεμένο με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά από πρόσφατη ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνολογίας Η/Υ και Πληροφορικής, ο εξοπλισμός του Υπολογιστικού Κέντρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Πεντε εξυπηρετητές δικτύου.
 • Σαράντα πέντε σταθμούς εργασίας PC.
 • Δύο ασπρόμαυρους εκτυπωτές τεχνολογίας laser.
 • Έναν έγχρωμο εκτυπωτή τεχνολογίας laser
 • Έναν plotter

To Κέντρο Η/Υ ευρίσκεται στον 1ο όροφο της Α’ πτέρυγας του κτηρίου. Το προσωπικό του Κέντρου είναι:

Τσόκος Γεώργιος Υπάλληλος Υ/Κ 2610 996590 gtsokos@civil.upatras.gr
Μαλέας Δημήτριος Ε.Τ.Ε.Π 2610 996560 dmaleas@upatras.gr

Στο τμήμα ανήκει και το Υ/Κ του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Στατιστικής με επιβλέποντα τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδάκη.

Το Υ/Κ βρίσκεται στα Αμφιθέατρα Πολυτεχνικής σχολής (Ισόγειο) και στον εξοπλισμό του περιλαμβάνει 40 Η/Υ , 2 servers, 3 εκτυπωτές, 1 προβολικό καθώς και διαδραστικό πίνακα.