Αξιότιμοι/ες,
Αναφορικά με την πρόσκληση 43 υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών, σας ενημερώνουμε ότι για την προϋπόθεση 3 (Να έχουν επιτύχει στο πενήντα τοις εκατό (50%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019‐2020, πλην των πρωτοετών), επιθυμούμε οι φοιτητές να έχουν περάσει το 50% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όχι των παλαιότερων ή επόμενων ετών, στις 3 εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Σαν αποδεικτικό ζητάμε βεβαίωση περάτωσης μαθημάτων του συγκεκριμένου έτους(παρόμοιας μορφής με αυτή που παρέχετε για το στεγαστικό επίδομα)
Παρακάτω βρίσκεται ο σύνδεσμος, που μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις υποτροφίες:
Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω.
Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλ. 2610 969696