Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος,
οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο ΙΟΥΝΙΟΥ 2021,
να συμπληρώσουν και να στείλουν email με τίτλο «Αίτηση Ορκωμοσίας» και επισυναπτόμενη τη συμπληρωμένη σε word αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (frouda@upatras.gr)
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά*
(αίτηση και υπεύθυνη δήλωση , υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος),
από 17.06.2021 έως 28.06.2021 το αργότερο.

Από τη Γραμματεία

Προσοχή!!!

Η Αίτηση Ορκωμοσίας δεν γίνεται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ανανέωση εξαμήνου.