Αγαπητοί μας φοιτητές,

Εκτιμώντας ότι βασική παράμετρος για την “επιστροφή στην κανονικότητα”, δηλαδή για την διεξαγωγή διδασκαλίας και εξετάσεων από το Φθινόπωρο, θα
είναι και το κατά πόσον θα είμαστε όλοι μας εμβολιασμένοι (covid-19), σας παροτρύνω ενθέρμως να κάνετε το εμβόλιο. Επί τη ευκαιρία σας
μεταφέρω την πληροφορία ότι η “τάση”, αυτή τη στιγμή, στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, είναι πράγματι η πολυπόθητη επιστροφή στην κανονικότητα
από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά με όλους τους φοιτητές εμβολιασμένους. Ας συμβαδίσουμε κι εμείς με τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες και συστάσεις των επιστημόνων, αφήνοντας στην άκρη την παραπληροφόρηση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Θαν. Τριανταφύλλου