Κατόπιν ερωτήσεων και αιτημάτων φοιτητών του Τμήματος σχετικώς με τη δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων χειμερινού και/ή εαρινού εξαμήνου στο “Progress”, ανακοινώνεται ότι τούτο δεν είναι  εφικτό.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος