Δείτε εδώ τις προϋποθέσεις για είσοδο στο κτίριο του Τμήματος