Το Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος διοργανώνει την πρώτη συνάντηση Διδακτορικών Φοιτητών του εργαστηρίου, στην οποία οι ΥΔ θα παρουσιάσουν μέρος της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών την Παρασκευή, 08/10/2021, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • 15:30: Μπιλιάνη Στυλιανή, Επεξεργασία λυμάτων με χρήση κοκκώδους-νηματοειδούς βιομάζας.
  • 16:00: Τσαβατοπούλου Βασιλική, Επεξεργασία λυμάτων με μικροφύκη σε διατάξεις προσκολλημένης βιομάζας.
  • 16:30: Διάλειμμα.
  • 16:40: Στεφανίδου Μαρία, Πειραματική διερεύνηση και προσομοίωση ενός θερμικού δακτυλιοειδούς πλουμίου.
  • 17:10: Μπιλιάνη Ειρήνη, Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την παρακολούθηση της ποιότητας των εσωτερικών και παράκτιων υδάτων με τη χρήση της τηλεπισκόπησης.
  • 17:40: Σκαμνιά Αικατερίνη, Καμπύλες Andrews και ανίχνευση περιοχών υπερσυγκέντρωσης παρατηρήσεων σε πολυδιάστατα δεδομένα.

Σημειώνεται ότι θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των ομιλιών τόσο δια ζώσης (περιορισμένος αριθμός ατόμων) όσο και εξ αποστάσεως. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αν. Καθηγ. Οικονόμου Πολυχρόνη (peconom@upatras.gr).