Ο Πρόεδρος του Τμήματος προσκαλεί τους πρωτοετείς φοιτητές τη Δευτέρα 11/10/2021 2:15 μμ, στο Αμφιθέατρο ΑΠΜ4, για “καλωσόρισμα” και μια πρώτη
γνωριμία με το Τμήμα.