Όσοι επί διπλώματι φοιτητές οφείλουν συνολικά 8 ή λιγότερα μαθήματα και κάποια εξ αυτών είναι μαθήματα μη-αντιστοίχου εξαμήνου παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν email με τίτλο «Εξέταση μη αντιστοίχου» και επισυναπτόμενη την συμπληρωμένη σε word αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (frouda@upatras.gr) έως Τρίτη 30/11/2021 ώστε να μπορούν να εξετασθούν στα μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν κατά τις εξετάσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Από την Γραμματεία